El programa

La implantació d’aquest programa dóna avantatges a les empreses que tenen objectius i polítiques de responsabilitat social corporativa. A més, la direcció ha d’evitar la conflictivitat i promoure el benestar dels seus treballadors per millorar el clima laboral.

Llegir més

Moutbbing Trade

Apostem per la formació com a eina imprescindible per donar a conèixer les conductes que poden constituir assetjament, quines són les situacions de risc i com gestionar-les; donant sempre un enfocament positiu i de treball en equip per anticipar aquest risc.

Llegir més

Per què implantar-lo?

La implantació del programa moutbbing porta a terme un model caracteritzat per programes preventius contra els comportaments d’assetjament i violència a l’empresa per ajustar-lo a les necessitats específiques de cada context.

Llegir més

Pateixo Mobbing?

Utilitzem eines per a descriure i tractar una possible situació d’assetjament exercit de manera sistemàtica i durant un temps prolongat, sobre una persona al lloc de treball. Si creu que és una possible víctima de mobbing, contacti amb nosaltres.

Llegir més