Per garantir l’estricta confidencialitat i el màxim rigor d’acord amb el que exigeix la LOPD, Ergo-Laboris ha declarat a la Agencia de Protección de Datos l’existència d’un fitxer específic pel tractament d’aquest tipus d’informació.

confidencial