Aquest programa consta de 5 parts.

  • En primer lloc, expliquem breument la problemàtica de l’assetjament psicològic i sexual a la feina alhora que exposem el marc teòric-conceptual que fonamenta el disseny del programa.
  • En segon lloc, formulem els objectius, assentem les bases de la negociació amb l’empresa, els representants dels treballadors, els comitès de salut laboral o els delegats de prevenció i amb els treballadors per a la implantació del programa.
  • En tercer lloc, exposem les característiques del programa i l’estratègia d’intervenció.
  • En quart lloc incloem el manual de formació de les sessions adreçades als comandaments intermitjos de les empreses.
  • Al final del document s’inclouen també alguns annexes necessaris per a l’aplicació del programa i d’altres que poden resultar d’interès per als formadors o per a l’empresa.