Es pretén elaborar un protocol d’avaluació d’assetjament psicològic i sexual a la feina acompanyat del disseny d’una acció formativa destinada a la prevenció d’aquesta problemàtica i adreçada a directius i comandaments d’empreses, amb l’afegit que contempla una sèrie de propostes d’intervenció per tal de que cada empresa adeqüi el seu pla de prevenció a les necessitats reals segons el tipus d’organització.

92H
  • Establir una política de tolerància zero i fer explícit que l’assetjament no és tolerat en l’organització (Enquadrament moral).
  • Implicar a totes les persones de l’organització en la implantació del Protocol de prevenció.
  • Formar el personal fent saber quin tipus de conductes poden constituir assetjament, quines són les situacions de risc i com gestionar-les.
  • Establir i fer conèixer les conseqüències disciplinàries per aquells que realitzin comportaments d’assetjament.
  • Establir els procediments de control per al compliment del programa i fer-ne un seguiment i una avaluació sistemàtics.