És la peça clau.

El programa Moutbbing Trade aposta per la formació com una eina imprescindible per donar a conèixer els tipus de conductes que poden constituir assetjament, quines són les situacions de risc i com gestionar-les. Un curset fet a mida amb un contingut pedagògic eminentment pràctic que permet fomentar la dinàmica de grup formarà part de la metodologia comunicativa i d’aprenentatge més eficaç. Es vol donar un enfocament positiu de treballar en equip la prevenció i l’anticipació del risc psicosocial. En aquest context, la col·laboració amb els departaments de psicologia i pedagogia de la Universitat de Girona ha estat fonamental.

Sensibilització

  • Conscienciació: Coneixement de la problemàtica que comporta l’assetjament. Identificació dels comportaments de risc

Implicació

  • Motivació: Voluntat i compromís de mantenir un entorn laboral saludable. Elaboració i compliment d’un protocol de prevenció.

Acció

  • Percepció del control: Percepció d’eficàcia per dur a terme l’acció. Percepció de resultats de l’acció.

Identificació

  • Disponibilitat de recursos: temps i personal.

Avaluació

  • Indicadors: eficàcia i satisfacció.

Manteniment

  • Feedback sistemàtic: Revisió sistemàtica del Protocol de prevenció. Informació i comunicació.