El MOBBING és un terme utilitzat en literatura psicològica internacional per a descriure una situació en la qual una persona o un grup de persones exerceixen una violència psicològica extrema (en una o més de les 45 formes o comportaments descrits per el ‘Leymann Inventory of Psychological Terrorization’, LIPT), de manera sistemàtica (almenys una vegada a la setmana), durant un temps prolongat (més de 6 mesos), sobre una persona al lloc de treball, segons la definició de H. Leymann.

Si vostè creu que és una possible víctima de mobbing, respongui al següent qüestionari (Autor: Iñaki Piñuel y Zabala):

Pateixo mobbing a la feina?

1 de 41 – El meu superior es nega a comunicar, parlar o reunir-se amb mi.

2 de 41 – M’ignoren, m’exclouen o em fan el buit, fingeixen no veure’m, no em retornen la salutació o em fan ‘invisible’.

3 de 41 – Em fan crits o eleven el volum de veu per aconseguir intimidar-me.

4 de 41 – M’interrompen contínuament impedint expressar-me.

5 de 41 – Prohibeixen als meus companys o col·legues parlar amb mi.

6 de 41 – Inventen i difonen rumors i calumnies referents a mi de manera mal intencionada.

7 de 41 – Menyspreen i tiren pel terra el meu treball sistemàticament, tant se val el que faci.

8 de 41 – M’acusen injustificadament o falsament d’incompliments o errors inconcrets i difosos que no tenen consistència ni entitat real.

9 de 41 – M’atribueixen malintencionadament conductes il·lícites o anti-ètiques en contra de l’empresa o els clients per a perjudicar la meva imatge i reputació.

10 de 41 – Rebo crítiques i reaprovaments per qualsevol cosa que faci o decisió que prengui en el meu treball en vistes a paralitzar-me i desestabilitzar-me.

11 de 41 – S’amplifiquen i dramatitzen malintencionadament petits errors o nimieses per alterar-me.

12 de 41 – M’amenacen d’utilitzar instruments disciplinaris (rescissió de contracte, no renovació, expedient disciplinari, acomiadament, trasllats forçats, …)

13 de 41 – Desvaloren contínuament el meu esforç professional, restant-li valor o atribuint-ho a altres factors.

14 de 41 – Intenten persistentment desmoralitzar-me mitjançant tot tipus d’estratagemes.

15 de 41 – Utilitzen de manera malintencionada varis estratagemes per fer-me fer errors professionals per després acusar-me d’ells.

16 de 41 – Controlen, supervisen o monitoritzen el meu treball de manera malintencionada per intentar ‘enganxar-me’ fent una altra cosa.

17 de 41 – Avaluen la meva feina sistemàticament de forma negativa i de manera inequitativa o esbiaixada.

18 de 41 – Em deixen sense cap feina a fer, ni tan sols per iniciativa pròpia, i llavors m’acusen de no fer res o de ser gandul.

19 de 41 – M’assignen sense parar noves feines o tasques, sense deixar que acabi les anteriors, i m’acusen de no acabar res.

20 de 41 – M’assignen feines o tasques absurdes o sense sentit.

21 de 41 – M’assignen feines o tasques per sota de la meva capacitat professional o les meves competències per tal d’humiliar-me o agobiar-me.

22 de 41 – Em forcen a fer feines que van en contra dels meus principis, o de la meva ètica, per a forçar el meu criteri ètic participant en tripijocs.

23 de 41 – M’assignen tasques rutinàries o sense cap valor o interès.

24 de 41 – M’assignen tasques que posen en perill la meva integritat física o la meva salut expressament.

25 de 41 – Impedeixen que adopti les mesures de seguretat necessàries per a fer la meva feina amb la deguda seguretat.

26 de 41 – Se m’ocasionen despeses amb la intenció de perjudicar-me econòmicament.

27 de 41 – M’humilien, deprecien o menyspreen en públic, davant d’altres companys o davant tercers.

28 de 41 – Intenten aïllar-me dels meus companys donant-me feines o tasques que m’allunyin físicament d’ells.

29 de 41 – Distorsionen malintencionadament el que dic o faig durant la feina.

30 de 41 – S’intenta buscar-me les pessigolles per a ‘fer-me rebentar’.

31 de 41 – ‘Enverinen’ a la gent del meu cantó explicant tota mena de calumnies o falsedats, posant-la en contra meu de forma malintencionada.

32 de 41 – Fan mofa de mi o bromes intentant ridiculitzar la meva forma de parlar, de caminar, o em posen sobrenoms.

33 de 41 – Rebo critiques ferotges i injustes relacionades amb aspectes de la meva vida personal. 34. Rebo amenaces verbals o mitjançant gestos intimidatoris.

34 de 41 – Rebo amenaces per escrit o per telèfon al meu domicili.

35 de 41 – Em sacsegen, apreten o avassallen físicament per intimidar-me.

36 de 41 – Es fan bromes inapropiades i cruels a costa meva.

37 de 41 – Em priven d’informació imprescindible i necessària per a fer la meva feina.

38 de 41 – Em limiten malintencionadament l’accés a promocions, augments, cursos de formació o de capacitació per perjudicar-me.

39 de 41 – M’assignen plaços d’execució o càrregues de treball irracionals i inusuals.

40 de 41 – Modifiquen les meves responsabilitats o les meves comeses sense comunicar’m-ho.

41 de 41 – Em llancen insinuacions o proposicions sexuals directes o indirectes.

Ha finalitzat el qüestionari

« Back Next »

Si vostè ha contestat afirmativament a una o més de les preguntes anteriors, i aquests comportaments són reiterats, almenys una vegada a la setmana durant un període continuat de 6 mesos, vostè ÉS UNA POSSIBLE VÍCTIMA DE MOBBING a la seva feina. Contacti amb nosaltres.